Giai đoạn trẻ ở lứa tuổi mầm non, cha mẹ thường rất quan tâm chú trọng..